قوانین و مقررات

  • نحوه خرید از سفید و سیاه
  1. کالاهایی که ساخته شده و بصورت آماده در سایت وجود دارند ، بعد از انتخاب و ثبت سفارش ، بسته بندی و به نشانی مشتری ارسال می گردد و نیاز به انعقاد قرارداد نمی باشد .
  2. کالاها و یا خدماتی مثل ( کابینت ، پارتیشن ، قفسه ، سقف کاذب ، تخت و کمد سفارشی ، استند ، دیوارپوش ) که نیاز به بازدید محل ، اندازه گیری و قیمت گذاری دارند ، پس از انتخاب باید توسط تلفن هماهنگ شود .

سپس پس از بازدید و توافق نهایی ، قرارداد منعقد شده و پس از پرداخت پیش پرداخت ، ساخته و در محل نصب می گردد .

  • نکته :

قیمت کالاهای خدماتی ( کابینت ، پارتیشن ، قفسه ، سقف کاذب ، تخت و کمد سفارشی ، استند ، دیوارپوش ) که بصورت متر مربع درج گردیده است ، تقریبی میباشد و قیمت نهایی پس از بازدید محل مشخص می شود .